Včera som bol na trojdňovom školení ohľadom IT. Bola to moja príprava, aby som vedel nabudúce túto IT tému školiť ja. Školitel bol ale katastrofálny. Veľa vedel, ale nevedel to podať. Zahŕňal účastníkov kurzu, teda svojich zákazníkov, programátorskými výrazmi, pričom oni neboli programátori. Navyše nové veci z programovania neopakoval a nezdôrazňoval. Hovoril veľmi monotónne. Veľmi veľa hovoril (asi 90% času) a veľmi málo ukazoval na príkladoch. Dve ženy boli z toho školenia úplne mimo a iba opisovali kód. Jeden z účastníkov, muž a programátor, sa chytal. Videl som, že úspešnosť kurzu je veľmi malá.

 

Chytal som sa za hlavu. Chcel som mu to nejako povedať. Na konci školenia som si odchytil školiteľa. Použil som slová:

„Toto bolo najhoršie školenie, na ktorom som bol. Úplne si nebral ohľad na publikum. Nevedel si to podať….“

Jeho reakcia bola protiútok:

„Ako si dovoľuješ mňa kritizovať? Školím to už 10 rokov. Ty si doteraz neškolil nič!“

Prestrelka skončila nepríjemne. Navrhol mi, že ak sa mi nepáči, nech to zajtra odškolím ja a nech kontaktujem vzdelávaciu agentúru. Rýchlo som si uvedomil, že som urobil chybu.

Kontaktoval som agentúru. Začal hasiť problém. Spýtal sa jej, ako by to riešila. Jej reakcia:

„Tieto záležitosti sa neriešia s lektorom. Treba kontaktovať mňa.“

Následne som opäť kontaktoval lektora. Ospravedlnil sa mu telefonicky. O deň neskôr, pred začatím školenia sa mu ospravedlnil aj osobne. Jeho reakcia:

„Beriem ospravedlnenie, pokiaľ to myslíš úprimne.“

Vytvoril som si zbytočne problém, ktorý skomplikoval môj vzťah s lektorom a vo vzdelávacej agentúre som najskôr dostal nálepku:  „Problematický. Dávať na neho pozor.“

 

Čo som si z toho odniesol:

  • Pokiaľ sa necháš uniesť citmi a začneš človeka kritizovať, okamžite prehrávaš. Začínaš útok a môžeš čakať protiútok. Šanca na pozitívne prijatie silnej kritiky je minimálna. Vytváraš si problém.
  • Určite nepoužívaj slová: Si najhorší, katastrofálny…
  • Lepšie je skontrolovať terén a začať spätnú väzbu otázkami: „Všimol som si, že dvaja ľudia z troch sa vôbec nechytali. Ako to chceš riešiť?“
  • Niektorí ľudia sa nechcú zlepšovať. Netreba ich riešiť. Nemáme im ako pomôcť. Napríklad tento vysokoškolský lektor, ktorý školí už 10 rokov a myslí si, že to robí dobre.
  • Zlatá rada: Uvedomiť si, ako sa cítia a aký majú postoj opačné strany. Pri kritických slovách som videl len seba. Reakcia druhého bola úplne bežná (protiútok). Ak by som si skôr uvedomil postoj, pocity a možnú reakciu druhého či agentúry, zareagoval by som inak a nemal problém.